Vi vill bidra till en hållbar tillväxt i Halland

Att hitta finansiering är en utmaning för de flesta tillväxtföretag i Halland. Vår vision är att skapa förutsättningar för entreprenörer som vill utveckla nya innovativa företag och arbetstillfällen i Halland. Tanken med våra investeringar är att överbrygga gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital.

Läs mer

Portföljbolag

Se alla

Vår investeringsprocess

Läs mer