Vi vill utveckla företagandet i Halland

Halland Invest investerar i företag och start-ups i Halland som har tillväxtpotential men som ännu inte är mogna för traditionella riskkapitalbolag. Vi stödjer regional utveckling och främjar innovativa entreprenörer.

Vår vision

Vi utvecklar den regionala förmågan att skapa tillväxtföretag.

Vår affärsidé

Halland Invest AB bidrar till att utveckla företagandet i Halland genom att tillföra kapital och kompetens. Investeringarna ska skapa hållbar tillväxt i Halland och långsiktigt ge avkastning till ägarna.

Historia och framtid

Halland Invest startades som HHIAB (Högskolan i Halmstads Investerings AB) 2008 och ägs för närvarande till lika delar av Högskolan i Halmstad och Länsförsäkringar Halland. Bolaget bytte till nuvarande namn 2019 och har idag en styrelse med fyra ledamöter, två från respektive ägare. Till sin hjälp har styrelsen en VD som sköter företagets operativa verksamhet.

Vi erbjuder kompetens, nätverk, ägarkapital, kronanlån och såddfinansiering till start-ups i Halland med tillväxtpotential. Under kvartal 1, 2020 kommer vi att bredda ägandet med externa investerare och genomföra en nyemission.

Våra samarbetspartners

  • Almi Invest Väst
  • Almi
  • Connect Väst