Ledning och styrelse

Halland Invest grundades av Högskolan i Halmstad och Länsförsäkringar Halland. Tillsammans vill vi ge bästa tänkbara möjligheter för nya företag och tillväxtbolag att lyckas.

Lars-Göran Persson

VD
0733-22 47 33
lars-goran.persson@hallandinvest.se

Börje Gunnesson

IR-kontakt
0702-14 21 51
borje.gunnesson@hallandinvest.se

Vår styrelse

Christian Bille

Styrelseordförande
(Länsförsäkringar Halland)

Magnus Clarin

Ledamot
(Högskolan i Halmstad)

Johan Hörberg

Ledamot

Lennart Andrén

Ledamot