Ledning och styrelse

Lars-Göran Persson

VD
0733-22 47 33
lars-goran.persson@hallandinvest.se

Börje Gunnesson

IR-kontakt
0702-14 21 51
borje.gunnesson@hallandinvest.se

Vår styrelse

Christian Bille

Styrelseordförande
(Länsförsäkringar Halland)

Johan Hörberg

Ledamot
(Länsförsäkringar Halland)

Jonas Gabrielsson

Ledamot
(Högskolan Halmstad)

Lennart Andrén

Ledamot
(Högskolan Halmstad)

Jan Carlsson

Ledamot
(Intressent)

Cecilia Rönn

Ledamot
(Intressent)