Vår investeringsfilosofi

Vi investerar i tidiga innovationsbolag och befintliga bolag med tydliga tillväxtambitioner. Våra kriterier för investering:

 • Start-ups samt bolag med tillväxtambitioner
 • Företag med huvudsaklig verksamhet i regionen
 • Skalbara affärsidéer med tillväxtmöjligheter
 • Tydliga och unika konkurrensfördelar i erbjudande
 • Drivna entreprenörer med betydande eget risktagande
 • Kvalitetssäkring av teamets kompetenser, erfarenheter och mångfald
 • Beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet vid investering
 • Tydlig genomförandeplan och kapitalanvändning vid emission
 • Synliggöra olika alternativ för exitplan

Våra investeringsformer är ägarkapital, konvertibla skuldebrev samt lån i form av Kronanlån.

Riktlinjer för investeringar

 • Tydlig koppling avseende tillväxt i Halland
 • Gärna anknytning till forskning och samverkan på Högskolan Halmstad
 • Initial investering 500 tkr, max investering per bolag 1 mer
 • Erbjuda Kronanlån för 500 tkr per år, max 250 tkr per bolag
 • Målbild om exit inom 6 år