Vår investeringsfilosofi

Vi investerar i tidiga innovationsbolag och befintliga bolag med tydliga tillväxtambitioner. Våra kriterier för investering:

  • Start-ups samt bolag med tillväxtambitioner
  • Företag med huvudsaklig verksamhet i regionen
  • Skalbara affärsidéer med tillväxtmöjligheter
  • Drivna entreprenörer med betydande eget risktagande
  • Kvalitetssäkring av teamets kompetenser och erfarenheter
  • Tydlig genomförandeplan och kapitalanvändning vid emission

Investeringsformer

  • Ägarkapital med en ägarandel vid första emissionen på 5–10%
  • Konvertibla skuldebrev där det kan anses lämplig som alternativ
  • Lån i form av Kronanlån enligt befintliga kriterier om lån på 100–150 tkr